Zgłoś reklamacjęznacznik

Agata Kotarba

Specjalista ds. reklamacji

Tel. +48 14 68 49 418 wew 3  Mobil:+48  501 581 205 | email: serwis@comtelgroup.pl

COMTEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K

Plac Kupiecki 2, 32-800 Brzesko

REGON: 850515140 NIP: 869-158-53-25